Extract Labs, Inc.
Webbplats Användarvillkor

Godkännande av användarvillkoren

Dessa användarvillkor ingås av och mellan dig och EXTRACT LABS Inc. ("Företag", "vi" eller "oss"). Följande villkor (dessa "Användarvillkor") styr din åtkomst till och användning av www.extractlabs.com, inklusive allt innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller genom www.extractlabs.com("Webbplatsen"), antingen som gäst eller registrerad användare.

Läs användarvillkoren noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna användarvillkoren när detta alternativ görs tillgängligt för dig, accepterar och samtycker du till att vara bunden och följa dessa användarvillkor och våra Sekretesspolicy, Hittad vid www.extractlabs.com/PrivacyPolicy, införlivad häri genom referens. Om du inte vill godkänna dessa användarvillkor eller Sekretesspolicy, får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Denna webbplats erbjuds och tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre. Genom att använda denna webbplats, representerar och garanterar du att du är 18 år eller äldre och myndig för att bilda ett bindande avtal med företaget och uppfylla alla företagets behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Ändringar av användarvillkoren

Vi kan revidera och uppdatera dessa användarvillkor då och då efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av reviderade användarvillkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida varje gång du besöker denna webbplats så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Åtkomst till webbplatsen och kontosäkerhet

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra denna webbplats, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller på webbplatsen, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om hela eller delar av webbplatsen av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, för användare, inklusive registrerade användare.

Du ansvarar för:

 • Göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska få tillgång till webbplatsen.
 • Se till att alla personer som kommer åt webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och följer dem.

För att komma åt webbplatsen eller några av de resurser den erbjuder kan du bli ombedd att ange vissa registreringsuppgifter eller annan information. Det är ett villkor för din användning av webbplatsen att all information du tillhandahåller på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller för att registrera dig på denna webbplats eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till genom användning av interaktiva funktioner på webbplatsen, styrs av vår Sekretesspolicy, och du samtycker till alla åtgärder vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Om du väljer, eller förses med, ett användarnamn, lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den till någon annan person eller enhet. Du bekräftar också att ditt konto är personligt för dig och samtycker till att inte ge någon annan person åtkomst till denna webbplats eller delar av den med ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller andra säkerhetsbrott. Du samtycker också till att se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt försiktig när du kommer åt ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att inaktivera alla användarnamn, lösenord eller andra identifierare, oavsett om de valts av dig eller tillhandahålls av oss, när som helst efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om du, enligt vår åsikt, har brutit mot någon bestämmelse av dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och hela dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, displayer, bilder, video och ljud samt design, urval och arrangemang därav) ägs av företaget, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av USA och internationella lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra lagar om immateriell egendom eller äganderätt.

Dessa användarvillkor tillåter dig att använda webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd får du inte reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt utföra, återpublicera, ladda ner, lagra eller överföra något av materialet på vår webbplats, förutom enligt följande:


 • Din dator kan tillfälligt lagra kopior av sådant material i RAM-minnet i samband med att du kommer åt och tittar på detta material.
 • Du kan lagra filer som automatiskt cachelagras av din webbläsare för visningsförbättringsändamål.
 • Du får skriva ut eller ladda ner ett exemplar av ett rimligt antal sidor på webbplatsen för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk och inte för vidare reproduktion, publicering eller distribution.
 • Om vi ​​tillhandahåller stationära, mobila eller andra applikationer för nedladdning, får du ladda ner en enda kopia till din dator eller mobila enhet enbart för din egen personliga, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du samtycker till att vara bunden av vårt slutanvändarlicensavtal för sådant applikationer.
 • Om vi ​​tillhandahåller sociala mediefunktioner med visst innehåll kan du vidta sådana åtgärder som aktiveras av sådana funktioner.

Du får inte:

 • Ändra kopior av material från denna webbplats.
 • Använd alla illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den medföljande texten.
 • Ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter från kopior av material från denna webbplats.

Du får inte komma åt eller använda för kommersiella ändamål någon del av webbplatsen eller några tjänster eller material som är tillgängligt via webbplatsen.

Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ner eller på annat sätt använder eller ger någon annan person åtkomst till någon del av webbplatsen i strid med användarvillkoren, upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, efter vårt val , returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort. Ingen rätt, titel eller intresse för eller till webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av företaget. All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts av dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

Varumärken

Vårt företagsnamn, villkoren Extract Labs™, vår företagslogotyp och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, design och slogans är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, design och slogans på denna webbplats är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Förbjudna användningar

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa användarvillkor. Du samtycker till att inte använda webbplatsen:

 • På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar angående export av data eller programvara till och från USA eller andra länder).
 • I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt.
 • Att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med några innehållsstandarder som anges i dessa användarvillkor.
 • För att överföra, eller upphandla sändning av, all reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "spam" eller någon annan liknande uppmaning.
 • Att imitera eller försöka utge sig för företaget, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser eller skärmnamn som är associerade med något av det föregående).
 • Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av webbplatsen, eller som, enligt beslut av oss, kan skada företaget eller användarna av webbplatsen eller utsätta dem för ansvar.
 • Dessutom godkänner du att inte

  • Använd webbplatsen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning av webbplatsen, inklusive deras förmåga att engagera sig i realtidsaktiviteter via webbplatsen.
  • Använd valfri robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen för vilket syfte som helst, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet på webbplatsen.
  • Använd valfri manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på webbplatsen eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
  • Använd någon enhet, programvara eller rutin som stör webbplatsens funktion.
  • Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.
  • Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av webbplatsen, servern på vilken webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen.
  • Attackera webbplatsen via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.
  • Försök annars att störa webbplatsens funktion.

  Användarbidrag

  Webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chattrum, personliga webbsidor eller profiler, forum, anslagstavlor och andra interaktiva funktioner (tillsammans "Interaktiva tjänster") som tillåter användare att lägga upp, skicka, publicera, visa eller överföra till andra användare eller andra personer (hädanefter "lägger upp") innehåll eller material (sammantaget "användarbidrag") på eller via webbplatsen.

  Alla användarbidrag måste följa innehållsstandarderna som anges i dessa användarvillkor.

  Alla användarbidrag som du lägger upp på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. Genom att tillhandahålla något användarbidrag på webbplatsen ger du oss och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, och var och en av deras och våra respektive licenstagare, efterträdare, och tilldelar rätten att använda, reproducera, modifiera, utföra, visa, distribuera och på annat sätt avslöja till tredje part sådant material för något ändamål.

  Du representerar och garanterar att:

  • Du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och till användarbidragen och har rätt att bevilja den ovan beviljade licensen till oss och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, och var och en av deras och våra respektive licenstagare, efterträdare och överlåtare.
  • Alla dina användarbidrag gör och kommer att följa dessa användarvillkor.
  • Du förstår och erkänner att du är ansvarig för alla användarbidrag som du skickar eller bidrar med, och du, inte företaget, har fullt ansvar för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, korrekthet och lämplighet.
  • Vi är inte ansvariga eller ansvariga gentemot någon tredje part för innehållet eller riktigheten i användarbidrag som du eller någon annan användare av webbplatsen har lagt upp.

  Övervakning och tillsyn; Uppsägning

  Vi har rätt att:

  • Ta bort eller vägra att lägga upp några användarbidrag av någon eller ingen anledning efter eget gottfinnande.
  • Vidta alla åtgärder med avseende på användarbidrag som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga efter eget gottfinnande, inklusive om vi anser att sådant användarbidrag bryter mot användarvillkoren, inklusive innehållsstandarderna, gör intrång i någon persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter. eller enhet, hotar den personliga säkerheten för användare av webbplatsen eller allmänheten, eller kan skapa ansvar för företaget.
  • Avslöja din identitet eller annan information om dig till tredje part som hävdar att material som du lägger upp bryter mot deras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.
  • Vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till, hänvisning till brottsbekämpande myndigheter för all olaglig eller obehörig användning av webbplatsen.
  • Avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen av någon eller ingen anledning, inklusive utan begränsning, eventuella brott mot dessa användarvillkor.

  Utan att begränsa det föregående har vi rätt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten eller annan information för någon som lägger upp material på eller via webbplatsen. DU AVSTÅR OCH HÅLLER FÖRETAGET OCH DESS NOTTADE BOLAG, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER SKADERLIGA FRÅN EVENTUELLA ANSPRÅK SOM RESULTAT FRÅN NÅGON ÅTGÄRD SOM VIDTAGS AV FÖRETAGET/NÅGON AV FÖREGÅENDE PARTER UNDER, ELLER TAGES SOM EN FÖLJD AV FÖRETAGET/FÖLJDET. ELLER BÖRJANDEMYNDIGHETER.

  Vi åtar oss dock inte att granska allt material innan det publiceras på webbplatsen, och kan inte säkerställa ett snabbt avlägsnande av stötande material efter att det har lagts upp. Följaktligen tar vi inget ansvar för någon åtgärd eller passivitet angående överföringar, kommunikationer eller innehåll som tillhandahålls av någon användare eller tredje part. Vi har inget ansvar eller ansvar gentemot någon för utförandet eller underlåtenheten att utföra de aktiviteter som beskrivs i detta avsnitt.

  Innehållsstandarder

  Dessa innehållsstandarder gäller för alla användarbidrag och användning av interaktiva tjänster. Användarbidrag måste i sin helhet följa alla tillämpliga federala, statliga, lokala och internationella lagar och förordningar. Utan att begränsa det föregående får inte användarbidrag:

  • Innehåller allt material som är ärekränkande, obscent, oanständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, uppflammande eller på annat sätt stötande.
  • Marknadsför sexuellt explicit eller pornografiskt material, våld eller diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör någon annan person.
  • Kränker andras lagliga rättigheter (inklusive rättigheterna till publicitet och integritet) eller innehåller material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som på annat sätt kan stå i konflikt med dessa användarvillkor och våra Sekretesspolicy.
  • Lura sannolikt någon person.
  • Främja olaglig aktivitet, eller förespråka, främja eller bistå någon olaglig handling.
  • Orsaka irritation, besvär eller onödig ångest eller sannolikt att uppröra, genera, larma eller irritera någon annan person.
  • Utge dig för att vara någon person, eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person eller organisation.
  • Involvera kommersiella aktiviteter eller försäljning, såsom tävlingar, lotterier och andra säljkampanjer, byteshandel eller reklam.
  • Ge intryck av att de härrör från eller är godkända av oss eller någon annan person eller enhet, om så inte är fallet.

  Reliance on Information Posted

  Informationen som presenteras på eller genom webbplatsen görs tillgänglig endast för allmänna informationsändamål. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. All tillit du litar på sådan information sker helt på din egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar och ansvar som härrör från eventuellt beroende av sådant material av dig eller någon annan besökare på webbplatsen, eller av någon som kan bli informerad om något av dess innehåll.

  Denna webbplats kan innehålla innehåll som tillhandahålls av tredje part, inklusive material som tillhandahålls av andra användare, bloggare och tredjepartslicensgivare, syndikatorer, aggregatorer och/eller rapporteringstjänster. Alla uttalanden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och alla artiklar och svar på frågor och annat innehåll, annat än innehållet som tillhandahålls av företaget, är enbart åsikter och ansvar för den person eller enhet som tillhandahåller detta material. Dessa material återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikter. Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot dig eller någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som tillhandahålls av tredje part.

  Ändringar av webbplatsen

  Vi kan uppdatera innehållet på denna webbplats då och då, men dess innehåll är inte nödvändigtvis komplett eller uppdaterat. Allt material på webbplatsen kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

  Information om dig och dina besök på webbplatsen

  All information vi samlar in på denna webbplats är föremål för vår Sekretesspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med Sekretesspolicy.

  Onlineköp och andra villkor

  Alla köp via vår webbplats eller andra transaktioner för försäljning av varor eller tjänster som bildas via webbplatsen eller som härrör från besök som du gjort styrs av vår Försäljningsvillkor, som härmed införlivas i dessa användarvillkor.

  Ytterligare villkor kan även gälla specifika delar, tjänster eller funktioner på webbplatsen. Alla sådana ytterligare villkor införlivas härmed genom denna referens i dessa användarvillkor.

  Länka till webbplatsen och funktioner för sociala medier

  Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller godkännande från vår sida utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

  Denna webbplats kan tillhandahålla vissa funktioner för sociala medier som gör att du kan:

  • Länka från din egen eller vissa tredje parts webbplatser till visst innehåll på denna webbplats.
  • Skicka e-postmeddelanden eller annan kommunikation med visst innehåll, eller länkar till visst innehåll, på denna webbplats.
  • Gör att begränsade delar av innehållet på denna webbplats visas eller verkar visas på din egen eller vissa tredje parts webbplatser.

  Du får använda dessa funktioner enbart som de tillhandahålls av oss, och endast med avseende på innehållet de visas med och i övrigt i enlighet med eventuella ytterligare villkor och villkor som vi tillhandahåller med avseende på sådana funktioner. Med förbehåll för det föregående får du inte:

  • Skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.
  • Gör att webbplatsen eller delar av den visas på, eller verkar visas av, någon annan webbplats, till exempel inramning, djuplänkning eller direktlänkning.
  • Länk till någon annan del av webbplatsen än hemsidan.
  • I annat fall vidta åtgärder med avseende på materialet på denna webbplats som inte är förenliga med någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor.

  Varje webbplats som du länkar till, eller på vilken du gör visst innehåll tillgängligt, måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna som anges i dessa användarvillkor.

  Du samtycker till att samarbeta med oss ​​för att få all otillåten inramning eller länkning att omedelbart stoppa. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.

  Vi kan inaktivera alla eller alla funktioner för sociala medier och länkar när som helst utan förvarning efter eget gottfinnande.

  Länkar från webbplatsen

  Om webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din bekvämlighet. Detta inkluderar länkar som finns i annonser, inklusive bannerannonser och sponsrade länkar. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats, gör du det helt på egen risk och i enlighet med villkoren för användning av sådana webbplatser.

  Geografiska begränsningar

  Ägaren av webbplatsen är baserad i delstaten Colorado i USA. Vi tillhandahåller denna webbplats endast för användning av personer i USA. Vi gör inga anspråk på att webbplatsen eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till webbplatsen kanske inte är laglig av vissa personer eller i vissa länder. Om du går in på webbplatsen utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av lokala lagar.

  Garantifriskrivning

  Du förstår att vi inte kan och inte garanterar eller garanterar att filer som är tillgängliga för nedladdning från internet eller webbplatsen kommer att vara fria från virus eller annan destruktiv kod. Du är ansvarig för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att tillgodose dina speciella krav på antivirusskydd och noggrannhet av datainmatning och -utmatning, och för att upprätthålla ett sätt utanför vår webbplats för eventuell rekonstruktion av förlorad data. I DEN FULLSTÄNDIGA OMSTÄNDIGHET SOM LAGAR, ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAD AV ETT DISTRIBUERAD DENIAL-OF-SERVICE-ATTACK, VIRUS ELLER ANNAT TEKNOLOGISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFICERA DIN PROGRAM, DIN PROGRAM EGENDOMSTÄLLD MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ELLER PÅ DIN NEDLADDNING AV NÅGOT MATERIAL SOM UPPLATS PÅ DEN ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS LÄNKAD TILL DEN.

  DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT", UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ASCIERAS MED FÖRETAGET GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESSENTATION AVSEENDE WEBBPLATSENS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM FÖRENAR MED FÖRETAGET REPRENTERAR ELLER GARANTERAR ATT WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OBLIGATORISKA, ELLER ÅTERFRIÄ RÄTTAT, ATT VÅR WEBBPLATS ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ANNAT ELLER ELLER ANNAT TILL MIG.

  I DEN FULLSTÄNDIGA OMSTÄNDIGHET SOM LAGAR, AVSÄKER BOLAGET HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARJE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTÄLLDA ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL NÅGON GARANTIER OM SÄLJBARHET, OCH ANSVARLIGHET, OCH ANSLUTNING.

  UTTALANDENA OM FÖRETAGETS PRODUKTER HAR INTE UTVÄRDERATS AV LIVSMEDELS- OCH LAKEMEDELADMINISTRATIONEN. EFFEKTIVITETEN HOS FÖRETAGETS PRODUKTER HAR INTE BEKRÄFTATS AV FDA-GODKÄND FORSKNING. FÖRETAGETS PRODUKTER ÄR INTE AVSEENDE ATT DAGNOSE, BEHANDLA, BOTERA ELLER FÖREBYGGA NÅGON SJUKDOM. ALL INFORMATION SOM PRESENTERAS HÄR ÄR INTE AVSEDD SOM ETT ERSÄTTNING TILL ELLER ALTERNATIV TILL INFORMATION FRÅN SJUKVÅRD. KONSULTERA DIN SJUKVÅRDSPERSONAL OM POTENTIELLA INTERAKTIONER ELLER ANDRA MÖJLIGA KOMPLIKATIONER INNAN DU ANVÄNDER NÅGON PRODUKT. DEN FEDERALA LAGEN FÖR MAT, DRUG OCH KOSMETIK KRÄVER DETTA MEDDELANDE.

  Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

  Begränsning av ansvar

  I DEN FULLSTÄNDA OMSTÄNDIGHET SOM LAGEN anger, KOMMER FÖRETAGET, DESS AFFILIATES, ELLER DERAS LICENSGIVARE, SERVICELEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, Tjänstemän ELLER DIREKTÖRER UNDER NÅGOT OMSTÄNDIGHET ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, UTAN NÅGOT SLAG ELLER UNDER NÅGOT SLAG I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING, ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, NÅGON WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN, NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, EJ FÖLJANDE TILL, PERSONSKADA, SMÄRTA OCH LIDEN, EMOTIONELL NÖD, FÖRLUST AV INKOMST, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, OCH NÄR DET HELST AV KONTRAKT, ELLER ANNAT, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSÅBART.

  Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

  Skadeersättning

  Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla företaget, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer skadeslösa, och dess och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare och överlåtare från och mot alla anspråk , ansvar, skadestånd, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller relaterade till ditt brott mot dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till , dina användarbidrag, all användning av webbplatsens innehåll, tjänster och produkter annat än vad som uttryckligen godkänts i dessa användarvillkor eller din användning av all information som erhållits från webbplatsen.

  Tillämplig lag och jurisdiktion

  Alla frågor som rör webbplatsen och dessa användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår därav eller relaterade till dem (i varje fall, inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk), ska styras av och tolkas i enlighet med statens interna lagar i Colorado utan att ge verkan åt något val eller konflikt mellan lagbestämmelser eller regel (oavsett om det gäller staten Colorado eller någon annan jurisdiktion). Alla rättsliga förfaranden, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur, eller relaterade till, dessa användarvillkor eller webbplatsen ska väckas exklusivt av de federala domstolarna i USA eller domstolarna i delstaten Colorado i varje fall i staden av Boulder och County of Boulder även om vi förbehåller oss rätten att väcka stämningar, åtgärder eller förfaranden mot dig för brott mot dessa användarvillkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Du avstår från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och mot plats i sådana domstolar.

  Skiljedom

  Efter företagets eget gottfinnande kan det kräva att du lämnar in eventuella tvister som härrör från användningen av dessa användarvillkor eller webbplatsen, inklusive tvister som uppstår från eller rörande deras tolkning, överträdelse, ogiltighet, bristande prestanda eller uppsägning, till slutgiltiga och bindande skiljeförfarande enligt reglerna för skiljeförfarande från American Arbitration Association som tillämpar lagar i Colorado.

  Begränsning av tid för att lämna in anspråk

  NÅGON ORSAK TILL ÅTGÄRD ELLER PÅSTÅND DU KAN HAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATIONER TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER WEBBPLATSEN MÅSTE BÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ETT ÅTGÄRDSORSAK KOMMER IGEN, ANNARS ÄR SÅDAN ORSAK TILL.

  Avstående och avskiljbarhet

  Inget avstående från företagets sida av något villkor eller villkor som anges i dessa användarvillkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådana villkor eller villkor eller ett avstående från något annat villkor eller villkor, och varje underlåtenhet från företaget att hävda en rättighet eller bestämmelse under dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

  Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till den minsta omfattningen så att de återstående bestämmelserna i villkoren of Use kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

  Hela avtalet

  Användarvillkoren, vår SekretesspolicyOch vår Försäljningsvillkor utgör det enda och hela avtalet mellan dig och EXTRACT LABS Inc. angående webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, representationer och garantier, både skriftliga och muntliga, angående webbplatsen.

  Senast ändrad: 1 maj 2019

Hänvisa en vän!

GE $50, FÅ $50
Ge dina vänner $50 rabatt på deras första beställning på $150+ och få $50 för varje framgångsrik remiss.

Registrera dig och spara 20 %

Gå med i vårt nyhetsbrev varannan vecka och få 20% Rabatt 20% Rabatt din första beställning!

Registrera dig och spara 20 %

Gå med i vårt nyhetsbrev varannan vecka och få 20% rabatt 20% rabatt din första beställning!

Tack!

Ditt stöd är ovärderligt! Hälften av våra nya kunder kommer från nöjda kunder som du som älskar våra produkter. Om du känner någon annan som kanske gillar vårt varumärke, ser vi gärna att du hänvisar dem också.

Ge dina vänner $50 rabatt på deras första beställning på $150+ och få $50 för varje framgångsrik remiss.

Tack för att du anmält dig!
Kontrollera din e-post för en kupongkod

Använd koden i kassan för 20% rabatt på din första beställning!