EXTRACT LABS INC.
VILLKOR FÖR ONLINEFÖRSÄLJNING

 1. DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER MYCKET VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT VILLKOR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA DIG. LÄS DEN NOGGRANT.

  DESSA VILLKOR KRÄVER ANVÄNDNING AV SKILJEMÅL FÖR ATT LÖSA TVISTER, Snarare ÄN JURYPRÖVNINGAR ELLER KLASSISKA ÅTGÄRDER.

  GENOM ATT GÖRA EN BESTÄLLNING AV PRODUKTER FRÅN DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR DU OCH ÄR BUNDEN AV DESSA VILLKOR OCH VILLKOR. DU REPRENTERAR OCH GARANTERAR ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE OCH LAGLIG ÅLDER FÖR ATT INGA ETT BINDANDE KONTRAKT MED FÖRETAGET OCH UPPFYLLA ALLA FÖRETAGETS BEHÖRIGHETSKRAV.

  DU FÅR INTE BESTÄLLA ELLER SKAPA PRODUKTER FRÅN DENNA WEBBPLATS OM DU (A) INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, (B) INTE ÄR ÄLDRE AV (i) MINST 18 ÅRS ÅLDER ELLER (ii) LAGLIG ÅLDER FÖR ATT INGA ETT BINDANDE AVTAL MED EXTRACT LABS INC., ELLER (C) ÄR FÖRBJUDDA FRÅN ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGOT AV DENNA WEBBPLATS ELLER VAROR ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

  UTTALANDENA OM FÖRETAGETS PRODUKTER HAR INTE UTVÄRDERATS AV LIVSMEDELS- OCH LAKEMEDELADMINISTRATIONEN. EFFEKTIVITETEN HOS FÖRETAGETS PRODUKTER HAR INTE BEKRÄFTATS AV FDA-GODKÄND FORSKNING. FÖRETAGETS PRODUKTER ÄR INTE AVSEENDE ATT DAGNOSE, BEHANDLA, BOTERA ELLER FÖREBYGGA NÅGON SJUKDOM. ALL INFORMATION SOM PRESENTERAS HÄR ÄR INTE AVSEDD SOM ETT ERSÄTTNING TILL ELLER ALTERNATIV TILL INFORMATION FRÅN SJUKVÅRD. KONSULTERA DIN SJUKVÅRDSPERSONAL OM POTENTIELLA INTERAKTIONER ELLER ANDRA MÖJLIGA KOMPLIKATIONER INNAN DU ANVÄNDER NÅGON PRODUKT. DEN FEDERALA LAGEN FÖR MAT, DRUG OCH KOSMETIK KRÄVER DETTA MEDDELANDE.

  Dessa villkor för onlineförsäljning (dessa "försäljningsvillkor") gäller för köp och försäljning av produkter via https://www.extractlabs.com (hemsidan"). Dessa försäljningsvillkor kan ändras av Extract Labs Inc. (referat till som "oss", "vi" eller "vår" beroende på sammanhanget kan kräva) utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter eget gottfinnande. Den senaste versionen av dessa försäljningsvillkor kommer att publiceras på denna webbplats, och du bör läsa dessa försäljningsvillkor innan du köper några produkter som är tillgängliga via denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter en publicerad ändring i dessa försäljningsvillkor kommer att utgöra ditt godkännande av och samtycke till sådana ändringar.

  Dessa försäljningsvillkor är en integrerad del av webbplatsen Användarvillkor som gäller generellt för användningen av vår webbplats. Du bör också noggrant granska vår Sekretesspolicy innan du gör en beställning av produkter via denna webbplats (se avsnitt 8).

 2. Beställningsacceptans och annullering. Du godkänner att din beställning är ett erbjudande om att köpa, under dessa försäljningsvillkor, alla produkter som anges i din beställning. Alla beställningar måste accepteras av oss annars är vi inte skyldiga att sälja produkterna till dig. Vi kan välja att inte acceptera några beställningar efter eget gottfinnande. Efter att ha mottagit din beställning kommer vi att skicka ett bekräftelsemail till dig med ditt beställningsnummer och detaljer om de varor du har beställt. Godkännande av din beställning och bildandet av köpeavtalet mellan Extract Labs Inc. och du kommer inte att ske om inte och tills du har fått din orderbekräftelse via e-post. Du har möjlighet att avbryta din beställning när som helst innan vi har skickat din leveransbekräftelse via e-post genom att ringa vår kundtjänstavdelning på 303.927.6130 eller maila oss på [e-postskyddad]
 3. Priser och betalningsvillkor.
  • Alla priser som publiceras på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Priset som debiteras för en produkt kommer att vara det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen och kommer att anges i din beställningsbekräftelse via e-post. Prishöjningar kommer endast att gälla för beställningar som görs efter sådana ändringar. Angivna priser inkluderar inte skatter eller avgifter för frakt och hantering. Alla sådana skatter och avgifter kommer att läggas till din totalsumma för varor och kommer att specificeras i din kundvagn och i din beställningsbekräftelse via e-post. Vi är inte ansvariga för prissättning, typografiska eller andra fel i något erbjudande från oss och vi förbehåller oss rätten att annullera alla beställningar som härrör från sådana fel.
  • Betalningsvillkoren är inom vårt eget gottfinnande och betalning måste vara oss tillhanda innan vi godkänner en beställning. Vi accepterar VISA, Discover, MasterCard och American Express® för alla köp. Du intygar och garanterar att (i) kreditkortsinformationen som du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig, (ii) du är vederbörligen auktoriserad att använda sådana kreditkort för köpet, (iii) avgifter som du ådragit dig kommer att betalas av ditt kreditkortsföretag, och (iv) du kommer att betala avgifter som du ådragit dig till de angivna priserna, inklusive alla tillämpliga skatter, om några.
 4. Försändelser; Leverans; Titel och risk för förlust.
  • Vi ordnar leverans av produkterna till dig. Vänligen kontrollera den individuella produktsidan för specifika leveransalternativ. Du kommer att betala alla frakt- och hanteringsavgifter som anges under beställningsprocessen.
  • Alla beställningar som innehåller extrakttankar kommer automatiskt att läggas till en avgift på $8
  • Äganderätten och risken för förlust övergår till dig vid vår överföring av produkterna till transportören. Leverans- och leveransdatum är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar i leveranser.
  • Om din försändelse upplever en försening, är markerad som levererad men du inte har mottagit den, eller om spårningsinformationen slutar uppdateras, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad]. Kunder med inhemska beställningar måste nå ut inom 7-14 dagar från den senaste skanningen och kunder med internationella beställningar måste nå ut inom 3 månader efter den senaste skanningen. Efter denna tidsram kommer vi inte att kunna identifiera transitproblem.
 5. Returer, återbetalningar och saknade artiklar

  Förutom alla produkter som på webbplatsen har betecknats som icke-returnerbara, accepterar vi en retur av produkterna mot återbetalning av ditt köppris, minus de ursprungliga frakt- och hanteringskostnaderna, förutsatt att sådan retur görs inom sju (7) dagar efter leverans. och förutsatt att sådana produkter returneras i originalskick. För att returnera produkter måste du ringa 303.927.6130 eller mejla oss på [e-postskyddad].

  Du är ansvarig för alla frakt- och hanteringsavgifter för returnerade varor – du kan antingen köpa din egen etikett eller så kan vi tillhandahålla en till dig mot en extra avgift. Du bär risken för förlust under transporten. Alla returer är föremål för en avgift på tjugofem procent (25 %).

  När din beställning har levererats, öppna den omedelbart för att verifiera innehållet i ditt paket. Om du tar emot din beställning och upptäcker att någon av varorna du köpt saknas, vänligen kontakta oss inom 3 dagar efter att din beställning levererades på 303.927.6130 eller maila oss på [e-postskyddad]. Efter den tredje dagen kommer vi inte att kunna verifiera att varan saknades i beställningen och därför inte kunna skicka några ersättningsvaror.

  Återbetalningar behandlas inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att vi mottagit dina varor. Din återbetalning kommer att krediteras tillbaka till samma betalningsmetod som användes för att göra det ursprungliga köpet på webbplatsen. VI ERBJUDER INGEN ÅTERBETALNING PÅ NÅGRA PRODUKTER SOM PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR EJ RETURERBARA.
 6. PRODUKTER SÅLDA "I BEFINTLIGT SKICK" "VÄR ÄR" "DÄR TILLGÄNGLIGT"

  ALLA PRODUKTER KÖPT FRÅN WEBBPLATSEN SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK, "DÄR ÄR" OCH "DÄR ÄR TILLGÄNGLIG" UTAN INGEN GARANTI, UTTRYCKLIGEN SKRIFTLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDET.

  VI AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

  VÅRT ANSVAR FÖR DEFEKTISKA PRODUKTER ÄR BEGRÄNSAT TILL PRODUKTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV KÖPSPRIS, EFTER VÅRT VAL. VARKEN NÅGOT PRESTANDA ELLER ANNAT UPPförande, ELLER NÅGON MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION, UTTALANDE, RÅD ELLER VITTSBETALNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS ELLER NÅGON AV VÅRA AGENTER, ANSTÄLLDA ELLER KUNDER KOMMER ATT SKAPA EN GARANTI. ÅTGÄRDERNA FÖR ÅTERBETALNING AV KÖPPRIS ELLER PRODUKTBYTE, EFTER VÅRT ALTERNATIV, ÄR DINA ENDA OCH EXKLUSIVA REMEDIER OCH VÅR HELA SKYLDIGHET OCH ANSVAR FÖR ALLA DEFEKTA PRODUKTER. VÅRT ANSVAR KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPPET SOM DU BETALAT FÖR DEN DEFEKTISKA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN SOM DU HAR KÖPT VIA WEBBPLATSENS, ELLER KOMMER VI UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARLIGA ELLER ANSVARLIGA ELLER SÄTT ELLER ANSVARLIGT DIREKT ELLER INDIREKT.

  Vissa stater tillåter inte undantag eller begränsning av oavsiktliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

 7. Varor som inte är för återförsäljning eller export. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i de olika staterna och i USA. Du intygar och garanterar att du köper produkter från webbplatsen endast för ditt eget personliga eller hushållsbruk och inte för återförsäljning eller export.
 8. Integritet. Vår Sekretesspolicy, styr behandlingen av alla personuppgifter som samlas in från dig i samband med ditt köp av produkter via webbplatsen.
 9. Force majeure. Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga gentemot dig, och inte heller anses ha försummat eller brutit mot dessa försäljningsvillkor, för något misslyckande eller försening i vår prestation enligt dessa försäljningsvillkor när och i den utsträckning sådant fel eller försening orsakas av eller är resultatet av från handlingar eller omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, Guds handlingar, översvämning, brand, jordbävning, explosion, statliga handlingar, krig, invasion eller fientlighet (oavsett om krig förklaras eller inte), terroristhot eller handlingar, upplopp eller andra civila oroligheter, nationell nödsituation, revolution, uppror, epidemi, lockout, strejker eller andra arbetskonflikter (oavsett om de har att göra med vår arbetsstyrka), eller begränsningar eller förseningar som påverkar transportörer eller oförmåga eller försening i att få tillgång till lämpliga eller lämpliga material, material eller telekommunikationsavbrott eller strömavbrott.
 10. Gällande lag och jurisdiktion. Alla frågor som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor styrs exklusivt av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Colorado utan att ge verkan till något val eller lagkonflikt bestämmelse eller regel (oavsett om det gäller delstaten Colorado eller någon annan jurisdiktion ) som skulle orsaka tillämpning av lagarna i alla andra jurisdiktioner än de i delstaten Colorado.
 11. Tvistlösning och bindande skiljeförfarande.
  • DU OCH EXTRACT LABS Inc. GODKÄNNER ATT GÄRNA AV EVENTUELLA RÄTTIGHETER ATT GÖRA ANSVAR I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN KLASSÅTGÄRD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD MED REPETERANDE AV ETT ANSPRÅK. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOLEN KAN OCKSÅ VARA Otillgängliga ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I SKILJE.

   EVENTUELLA ANSPRÅK, TVISTER ELLER KONTROVERS (VARE I KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT, OAVSETT EXISTERANDE, NUUTA ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTÄNDIG, KONSUMENTSKYDD, GEMENSLAG, AVSIKTIGT TORTLIGT OCH OLIKA ELLER FÖRFARANDE OCH FÖRFARANDE) PÅ NÅGOT SÄTT TILL DITT KÖP AV PRODUKTER VIA WEBBPLATSEN, KOMMER ATT LÖSAS EXKLUSIVT OCH SLUTLIGEN GENOM BINDANDE SKILJEMÄN.

  • Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med Consumer Arbitration Rules (”AAA-reglerna”) som då gäller, förutom vad som ändras av detta avsnitt 11. (AAA-reglerna finns tillgängliga på www. adr.org/arb_med eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879.) Federal Arbitration Act kommer att styra tolkningen och tillämpningen av detta avsnitt.

   Skiljemannen kommer att ha exklusiv befogenhet att lösa eventuella tvister som rör skiljebarhet och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller andra invändningar om att skiljedomsbestämmelsen eller avtalet är ogiltigt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa. Varje skiljedomsdom kommer att vara slutgiltig och bindande för var och en av parterna och kan läggas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

   Vi kommer att vara ansvariga för att betala eventuella individuella konsumenters skiljedoms-/förlikningsarvoden.

  • Du kan välja att driva ditt krav i småmålsdomstol snarare än skiljedom om du ger oss ett skriftligt meddelande om din avsikt att göra det inom sextio (60) dagar efter ditt köp. Skiljeförfarandet eller domstolsförfarandet för småmål kommer att begränsas enbart till din individuella tvist eller kontrovers.
  • Du samtycker till ett skiljeförfarande på individuell basis. I varje tvist, VARKEN DU ELLER EXTRACT LABS Inc. KOMMER ATT HA RÄTT ATT GÅ MED I ELLER KONSOLIDERA ANSVAR AV ELLER MOT ANDRA KUNDER I DOMSTOLEN ELLER SKILJE ELLER ANNAT DELTAGA I NÅGOT ANSVAR SOM EN KLASSREPRESSENTANT, KLASSLEMMAR ELLER I EN PRIVAT ÅKAN. Skiljenämnden får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare eller gruppförfarande. Skiljenämnden har ingen befogenhet att överväga verkställbarheten av detta klassavstående från skiljedomsförfarande och varje invändning mot avståendet från klassens skiljeförfarande kan endast tas upp i en domstol med behörig jurisdiktion.

   Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

 12. Uppdrag. Du kommer inte att överlåta några av dina rättigheter eller delegera några av dina skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Varje påstådd överlåtelse eller delegering som bryter mot detta avsnitt 12 är ogiltigt. Ingen överlåtelse eller delegering befriar dig från några av dina skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor.
 13. Inga undantag. Underlåtenhet av oss att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa försäljningsvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från framtida upprätthållande av den rättigheten eller bestämmelsen. Avståendet från någon rättighet eller bestämmelse kommer endast att gälla om det är skriftligt och undertecknat av en vederbörligen auktoriserad representant för Extract Labs Inc.
 14. Inga tredje parts förmånstagare. Dessa försäljningsvillkor är inte och är inte avsedda att ge någon annan person än dig några rättigheter eller gottgörelser.
 15. Lägger märke till.
  • Till dig. Vi kan ge dig alla meddelanden under dessa försäljningsvillkor genom att: (i) skicka ett meddelande till den e-postadress du anger eller (ii) genom att skicka ett meddelande till webbplatsen. Meddelanden som skickas via e-post kommer att träda i kraft när vi skickar e-postmeddelandet och meddelanden som vi tillhandahåller genom att posta kommer att gälla vid inlägg. Det är ditt ansvar att hålla din e-postadress aktuell.
  • Till oss. För att meddela oss enligt dessa försäljningsvillkor måste du kontakta oss enligt följande: (i) via e-post till [e-postskyddad]; eller (ii) genom personlig leverans, över natten kurir eller rekommenderad eller certifierad post till: Extract Labs Inc 1399 Horizon Ave, Lafayette CO 80026. Vi kan uppdatera e-postadressen eller adressen för meddelanden till oss genom att publicera ett meddelande på webbplatsen. Meddelanden som tillhandahålls av personlig leverans kommer att träda i kraft omedelbart. Meddelanden som tillhandahålls av sändningspost eller över natten kurir kommer att gälla en arbetsdag efter att de har skickats. Meddelanden som skickas med rekommenderad eller certifierad post kommer att gälla tre arbetsdagar efter att de har skickats.
 16. Ogiltighet. Om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor är ogiltig, olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den bestämmelsen att anses vara avskild från dessa försäljningsvillkor och kommer inte att påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa försäljningsvillkor.
 17. Hela avtalet. Dessa försäljningsvillkor, våra användarvillkor för webbplatsen och vår integritetspolicy kommer att anses vara det slutliga och integrerade avtalet mellan dig och oss i de frågor som ingår i dessa försäljningsvillkor.

Senaste ändringsdatum: 1 maj 2019

Hänvisa en vän!

GE $50, FÅ $50
Ge dina vänner $50 rabatt på deras första beställning på $150+ och få $50 för varje framgångsrik remiss.

Registrera dig och spara 20 %

Gå med i vårt nyhetsbrev varannan vecka och få 20% Rabatt 20% Rabatt din första beställning!

Registrera dig och spara 20 %

Gå med i vårt nyhetsbrev varannan vecka och få 20% rabatt 20% rabatt din första beställning!

Tack!

Ditt stöd är ovärderligt! Hälften av våra nya kunder kommer från nöjda kunder som du som älskar våra produkter. Om du känner någon annan som kanske gillar vårt varumärke, ser vi gärna att du hänvisar dem också.

Ge dina vänner $50 rabatt på deras första beställning på $150+ och få $50 för varje framgångsrik remiss.

Tack för att du anmält dig!
Kontrollera din e-post för en kupongkod

Använd koden i kassan för 20% rabatt på din första beställning!